Gaetano Pesce


Two Faces Frame

2021

Polyurethane resin

12 x 12 x 2.5 inches